MENU

Mówiąc krótko – moje marzenie zostało spełnione 🙂 Dzięki Dorocie i Michałowi – WhiteSmoke Studio – spotkałam Annę Kuperberg, która od dawna stanowiła dla mnie niedościgniony wzór do naśladowania… To niesamowite mieć na wyciągnięcie ręki kogoś takiego jak Ona, kto cierpliwie odpowie na wszystkie Twoje pytania i kto powie Ci, że jesteś piękna (ciekawe doświadczenie). Anna pokazała nam, jak wygląda jej warsztat, na czym się skupia, jak wybiera zdjęcia. Niby nic odkrywczego, ale jednak pozostawiła u mnie tęsknotę do kolejnych wyzwań. Grupa na warsztatach była międzynarodowa, spotkałam kilkoro znajomych fotografów z Polski – mogliśmy nagadać się do woli, poznałam ciekawych fotografów z innych krajów takich jak Neil Palmer i Julie Kim z UK, Teresa Marenzi z Niemiec, Kristina Holm ze Szwecji i Ján Cechovský ze Słowacji – doborowa grupa, także inspirująca swoimi dokonaniami. Mam nadzieję na więcej tego typu spotkań w przyszłości 🙂 i mam nadzieję spotkać jeszcze Ann … kiedyś….!


Shortly saying – my dream has been fulfilled:) Thanks to my friends, Dorota and Michał – WhiteSmoke Studio – I met Anna Kuperberg, who has long represented to me a perfect model to follow … It’s amazing to have so close someone like her, who patiently answer all your questions and who will tell you that you’re beautiful (great experience). Anna showed us how her workshop looks, at what she focuses on, how to select photos in a proper way. Like anything revealing, but still left in me a longing for new challenges. People at the workshop were from all over the world, I met several friends, the Polish photographers – we were able to talk a little, I met interesting photographers from other countries as Neil Palmer and Julie Kim from UK, Teresa Marenzi from Germany, Kristina Holm from Sweden and Ján Cechovský from Slovakia – great group, also inspiring with their portfolios. I hope for more such meetings in future 🙂 and I still hope to meet Ann … ever again ….!

[wppg_photo_slider id=”47″]

CLOSE